Waterbeheer onder de omgevingswet

89,50

In Stock

In het nieuws

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen

News Reviews

We hebben nog geen externe links voor dit boek. Help je ons een handje?

Boekinformatie

ISBN 9789462127203
Aantal bladzijden 650
Afmetingen 240 x 166 x 37 mm
Afwerking Paperback / softback
Uitgever Boom uitgevers Den Haag
Auteur W. Wensink (redacteur)

H. Havekes (redacteur)
P. de Putter (redacteur)
Geïllustreerd Neen
Druk 1
Datum van uitgifte 21-11-2022
Lijst van afkortingen; Inleiding; Deel I Algemeen 1 Begripsbepalingen en geografische bepalingen; 2 Doelstellingen en omgevingswaarden; 3 Organisatie en taaktoedeling van het waterbeheer; 4 Digitaal Stelsel Omgevingswet; Deel II Instrumentarium beleid, uitvoering en regelgeving 5 Omgevingsvisies; 6 Programma’s waterbeheer; 7 Decentrale regelgeving; 8 Systematiek van de rijksregels over activiteiten; 9 Werken met een publiek belang: projectbesluit en vergunning eigen dienst; 10 Peilbesluit en legger; 11 Gedoogplichten en onteigening in het waterbeheer; 12 Optreden bij gevaar voor waterstaatswerken; Deel III Regulering wateractiviteiten door derden 13 Lozingsactiviteiten en stortingsactiviteiten in zee; 14 Beperkingengebiedactiviteiten; 15 Wateronttrekkingsactiviteiten: grondwater en oppervlaktewater; 16 Procedurele aspecten omgevingsvergunning voor wateractiviteiten; 17 Handhaving; 18 Rechtsbescherming; Deel IV Waterbeheer financieel bekeken 19 Heffingen, leges en subsidieregelingen waterbeheer; 20 Schadevergoeding vanwege waterbeheer op grond van de Omgevingswet; Deel V Bijzondere onderwerpen; 21 Stedelijk waterbeheer onder de Omgevingswet; 22 Zwemwater en zwemlocaties; 23 Klimaatadaptatie; 24 Grondwaterkwaliteitsbeheer in relatie tot historische bodem- en grondwaterverontreiniging; 25 Waterbeheer en natuurbescherming; Bijlage Transponeringstabel; Over de auteurs; Trefwoordenregister