Transparantie in de blockchain | Jurgen Goossens

Een juridische verkenning van de toegang tot overheidsinformatie bij de inzet van gedistribueerde technologie

30,00

In Stock

In het nieuws

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen

News Reviews

We hebben nog geen externe links voor dit boek. Help je ons een handje?

Boekinformatie

ISBN 9789462127104
Aantal bladzijden 109
Afmetingen 240 x 170 x 7 mm
Afwerking Paperback / softback
Uitgever Boom juridisch
Auteur Jurgen Goossens (auteur)

Charlotte van Oirsouw (auteur)
Jurgen Goossens is projectleider van het door NWO gefinancierd CHAIN-project over de inzet van blockchain door de overheid in de netwerksamenleving. Tot juli 2022 was hij universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan Tilburg University en vanaf augustus hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Utrecht. Charlotte van Oirsouw is promovenda bij het CHAIN-project. Zij voert rechtswetenschappelijk onderzoek naar de regulering van transparantie en accountability bij de inzet van algoritmische systemen door de overheid. Juliette Ermers en Heleen Andriessen zijn student-onderzoeksassistenten bij het CHAIN-project.
Geïllustreerd Neen
Druk 1
Datum van uitgifte 01-08-2022
I. Introductie; A. Aanleiding en doelstelling: strategische verkenning blockchain van Rijkswaterstaat; B. Structuur, onderzoeksvragen en methodologie; C. Bredere evoluties inzake overheidsoptreden: de opkomst van digital network governance; D. De blockchaintechnologie; E. Twee blockchainpilots van Rijkswaterstaat onder de loep; II. Toegang tot overheidsinformatie: wettelijk kader; A. Wet openbaarheid van bestuur (Wob); B. De Wet open overheid (Woo); C. Archiefwet; D. Archiefwet 2021; III. Beknopte verkenning van overige relevante juridische vraagstukken; A. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de Algemene wet bestuursrecht; B. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); C. Mededingings- en aanbestedingsrecht; D. Wet hergebruik overheidsinformatie (Who); E. Smart contracts: functies; F. Oracles: garbage in, garbage out; IV. Tussenconclusie; V. Verkenning: toepassing van wettelijk kader toegang tot overheidsinformatie bij de inzet van gedistribueerde technologie; A. Soorten designkeuzes en typen informatie; B. Consequenties van het wettelijk kader voor gemaakte keuzes in architectuur; VI. Tien Vuistregels voor juridisch verantwoord ontwerpen van blockchaintechnologie inzake toegang tot overheidsinformatie; VII. Literatuurlijst