Recht begrepen – Arbeidsrecht begrepen | Hannie Geugjes

48,01

In Stock

In het nieuws

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen

News Reviews

We hebben nog geen externe links voor dit boek. Help je ons een handje?

Boekinformatie

ISBN 9789462901544
Aantal bladzijden 451
Afmetingen 239 x 170 x 27 mm
Afwerking Paperback / softback
Uitgever Boom juridisch
Auteur Hannie Geugjes (auteur)

Erica Wits (auteur)
Hannie Geugjes was jarenlang werkzaam in de rechtshulpverlening en verzorgde opleidingen op de terreinen van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht voor een vakbond. Momenteel is zij verbonden als hoofddocent arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan het Instituut voor Recht van de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij auteur van Socialezekerheidsrecht begrepen. Erica Wits is advocaat en partner bij Sprengers Advocaten te Utrecht. Zij is al meer dan 25 jaar werkzaam op het terrein van het arbeidsrecht, onder meer bij een vakbond, maar ook bij een grote werkgever. Naast haar werk als advocaat verzorgt zij opleidingen op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht en publiceert zij geregeld op deze terreinen.
Geïllustreerd Neen
Druk 10
Datum van uitgifte 01-08-2022
Afkortingen; 1 Arbeidsrecht in kaart; 1.1 Inleiding; 1.2 Korte historie; 1.3 Afwijkingen van bepalingen in het Burgerlijk Wetboek; 1.4 Collectieve arbeidsovereenkomst; 1.5 Keuzemogelijkheden en decentralisatie arbeidsvoorwaarden; 1.6 Uitleg van cao-bepalingen; 1.7 Sociaal plan; 1.8 De ondernemingsraad; 1.9 Sociaal-Economische Raad en Stichting van de Arbeid; 1.10 Europees en internationaal recht; 1.11 Toepasselijk arbeidsrecht binnen de lidstaten van de Europese Unie (EU); 1.12 Procederen in het arbeidsrecht; 2 De arbeidsovereenkomst; 2.1 Inleiding; 2.2 Belang arbeidsovereenkomst; 2.3 De arbeidsovereenkomst; 2.4 Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht; 2.5 Oproepovereenkomst; 2.6 Uitzendovereenkomst; 2.7 Overige arbeidsrelaties; 2.8 Aangaan en tot stand komen van de arbeidsovereenkomst; 2.9 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd; 2.10 Bijzondere bedingen in de arbeidsovereenkomst; 3 Rechten en verplichtingen werkgever en werknemer; 3.1 Inleiding; 3.2 Goed werkgever- en werknemerschap; 3.3 Wijziging arbeidsvoorwaarden; 3.4 Overgang van onderneming; 3.5 Grondrechten van werknemers; 4 Loon; 4.1 Inleiding; 4.2 Onderhandelen over salaris; 4.3 Loonbepalingen in het Burgerlijk Wetboek; 4.4 Hoogte loon; 4.5 Als er geen werk wordt verricht; 5 De arbeidsongeschikte werknemer; 5.1 Inleiding; 5.2 Begrip arbeidsongeschiktheid; 5.3 Hoogte en duur doorbetaling loon bij ziekte; 5.4 Controle en begeleiding; 5.5 Weigeringsgronden; 5.6 Re-integratie; 5.7 Ontslag tijdens ziekte; 5.8 Bedrijfsongevallen en beroepsziekten; 6 Vakantie en verlof; 6.1 Inleiding; 6.2 De opbouw van vakantiedagen; 6.3 Het opnemen van vakantiedagen; 6.4 Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen; 6.5 Verjaren en vervallen van vakantiedagen; 6.6 Ziekte en vakantiedagen; 6.7 Uitbetaling vakantiedagen; 6.8 Buitengewoon verlof of kort verzuim in de cao; 6.9 Arbeidsduurverkorting; 6.10 Wet arbeid en zorg; 7 Gelijke behandeling; 7.1 Inleiding; 7.2 Gelijke behandeling mannen en vrouwen; 7.3 Gelijke behandeling in de arbeidsvoorwaarden tussen fulltimers en parttimers en het al dan niet tijdelijke karakter van de arbeidsovereenkomst; 7.4 Discriminatie op grond van handicap/chronische ziekte en leeftijd; 7.5 Andere vormen van discriminatie; 8 Beëindiging van de arbeidsovereenkomst; 8.1 Inleiding; 8.2 Beëindiging van rechtswege; 8.3 Beëindiging met wederzijds goedvinden; 8.4 Opzegging van de arbeidsovereenkomst; 8.5 Beëindiging tijdens de proeftijd; 8.6 Opzegging wegens een dringende reden: het ontslag op staande voet; 8.7 Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter; 8.8 De transitievergoeding; 8.9 De billijke vergoeding; 8.10 Rechtsmiddelen en termijnen bij ontslag; 8.11 Collectieve aspecten: vakbonden, medezeggenschap en sociaal plan; 8.12 Sociale zekerheid; Bijlage 1 Verjarings- en vervaltermijnen in het arbeidsovereenkomstenrecht; Trefwoordenregister