Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleiden | Anneke Groot

Prikkelverwerking, lichaamsgevoel, dyspraxie en executieve functies bij ASS, AD(H)D, DCD

28,50

In Stock

In het nieuws

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen

News Reviews

We hebben nog geen externe links voor dit boek. Help je ons een handje?

Boekinformatie

ISBN 9789085600978
Aantal bladzijden 208
Afmetingen 230 x 161 x 13 mm
Afwerking Paperback / softback
Uitgever SWP, Uitgeverij B.V.
Auteur Anneke Groot (auteur)

Anneke Groot is de ondernemende en eigen-wijze moeder van twee zoons. De jongste kreeg op driejarige leeftijd de diagnose klassiek autisme. Ze wilde niet alleen zorg, maar voelde dat haar kind ook speciale aandacht nodig had. In haar zoektocht kwam ze terecht bij Aaltje van Zweden van stichting Papageno. Via haar kwam ze op het spoor van het programma Son-Rise. Dit programma bood haar de mogelijkheid om vanuit haar kracht en haar eigen regie te zoeken naar de ingangen voor contact met haar zoon, zodat hij zich kon ontwikkelen. Ze werkte destijds als zzp’er in een collectief voor administratie- en organisatieadviezen. De diagnose van haar zoon bracht haar weer bij haar hbo-opleiding als sociaal pedagogisch zorgverlener. Ze ontwikkelde zich in het spelen met haar zoon en vele andere kinderen en volgde intensieve scholing, zowel op het gebied van autisme als op het gebied van houding en contact. Ze heeft haar kennis en ervaring samengebracht onder de noemer Contactgericht Spelen en Leren. Stichting Horison, die mede door haar is opgericht, heeft als doel om deze benadering toegankelijk te maken voor iedereen. Sinds 2000 geeft ze vanuit stichting Horison cursussen en begeleiding aan ouders en eventueel hun spelersteams. Sinds 2002 geeft ze trainingen aan professionals, om hen te leren op een andere manier te kijken naar het contact en hun eigen houding in relatie tot cliënten. Ze verzorgt daarnaast studiedagen, lezingen en workshops voor grote en kleine zorginstellingen en het onderwijs. In samenwerking met Ad van den Broek van Fortior heeft ze het boek Contactgericht Ondersteunen geschreven, dat door Fortior in eigen beheer is uitgebracht. Anneke gelooft dat de zorg en aandacht voor kinderen met autisme anders kan: meer respectvol en meer gelijkwaardig. En ze kan als geen ander dat perspectief met veel passie overdragen.
Geïllustreerd Neen
Druk 1
Datum van uitgifte 04-05-2021
Inhoud Voorwoord - 9 - De opbouw van het boek - 10 - Eén: Algemene inleiding - 13 - Introductie - 13 - Neurospeciale kinderen - 14 - Achter het gedrag van neurospeciale kinderen - 15 - De kracht van attitude - 16 - Het herkennen van de onderliggende problemen - 17 - Tien bouwstenen - 19 - Onderbouwing vanuit de praktijk en de wetenschap - 21 - Twee: Prikkelverwerking - 25 - Beschrijving - 25 - Inleiding - 25 - Het belang van kennis over prikkelverwerking - 26 - Prikkelverwerking - 27 - Prikkelverwerkingsproblemen - 29 - Soorten zintuigen - 31 - Alertheid en regulatie - 35 - Het lichaamsgevoel - 38 - Observatielijst prikkelverwerking - 43 - Wat kun je doen? - 47 - Bouwsteen 1. Kennis - 47 - Bouwsteen 2. Attitude - 49 - Bouwsteen 3. Meebewegen - 50 - Bouwsteen 4. Prikkelregulatie - 51 - Drie: Attitude - 61 - Beschrijving - 61 - Inleiding - 61 - Wat heeft een neurospeciaal kind van je nodig? - 62 - Wat heb je te bieden? - 63 - Wat is attitude? - 65 - Je attitude ontwikkelen - 67 - Observatielijst attitude - 69 - Wat kun je doen? - 69 - Bouwsteen 1. Kennis - 70 - Bouwsteen 2. Attitude - 70 - Vier: Dyspraxie - 75 - Beschrijving - 75 - Inleiding - 75 - Wat is dyspraxie? - 76 - Hoe ontwikkelt dyspraxie zich? - 78 - Het herkennen van dyspraxie - 80 - Vertraagde informatieverwerking - 83 - Vloeiendheid - 86 - Het zelfbeeld - 90 - Observatielijst dyspraxie - 93 - Wat kun je doen? - 95 - Bouwsteen 1. Kennis - 95 - Bouwsteen 2. Attitude - 96 - Bouwsteen 3. Meebewegen - 98 - Bouwsteen 4. Prikkelregulatie - 99 - Bouwsteen 5. Aansluiten bij de motivatie - 99 - Bouwsteen 6. Meer tijd, uitleg en eenduidigheid - 100 - Bouwsteen 7. Prompten als een kind niet tot handelen komt - 101 - Bouwsteen 8. Oefenen - 106 - Vijf: Executieve functies - 109 - Beschrijving - 109 - Inleiding - 109 - De ontwikkeling van de executieve functies - 110 - Zwakke executieve functies - 111 - Welke executieve functies zijn er? - 112 - Respons-inhibitie - 113 - Emotieregulatie - 114 - Volgehouden aandacht - 115 - Taakinitiatie - 116 - Flexibiliteit - 117 - Doelgericht doorzettingsvermogen - 118 - Planning - 119 - Organisatie - 119 - Timemanagement - 120 - Werkgeheugen - 121 - Metacognitie - 122 - Observatielijst executieve functies - 123 - Wat kun je doen? - 124 - Bouwsteen 1. Kennis - 125 - Bouwsteen 2. Attitude - 125 - Bouwsteen 3. Meebewegen - 127 - Bouwsteen 4. Prikkelregulatie - 128 - Bouwsteen 5. Aansluiten bij de motivatie - 128 - Bouwsteen 6. Meer tijd, uitleg en eenduidigheid - 129 - Bouwsteen 7. Prompten - 129 - Bouwsteen 8. Oefenen - 130 - Zes: De gevolgen op andere ontwikkelingsdomeinen - 133 - Inleiding - 133 - Gevolgen op het gebied van de communicatie - 134 - Verbale ontwikkelingsdyspraxie - 134 - Spraakvolume - 135 - Dysfasie - 136 - Concreet en abstract, letterlijk en figuurlijk - 137 - Moeite bij het gebruik van andere communicatiesystemen - 138 - Observatielijst communicatie - 139 - Wat kun je doen? - 140 - Bouwsteen 1. Kennis - 141 - Bouwsteen 2. Attitude - 141 - Bouwsteen 4. Prikkelregulatie - 142 - Bouwsteen 7. Prompten en bouwsteen 8. Oefenen - 142 - Gevolgen op het gebied van de sociale ontwikkeling - 143 - Het sociale inzicht - 144 - Zoeken naar voorspelbare en kleurrijke reacties - 146 - Wederkerigheid in het contact - 148 - Observatielijst sociale ontwikkeling - 148 - Wat kun je doen? - 149 - Bouwsteen 2. Attitude - 149 - Bouwsteen 3: Meebewegen - 150 - Bouwsteen 6. Meer tijd, meer uitleg, meer eenduidigheid - 151 - Bouwsteen 9. Kleurloos reageren - 152 - Gevolgen op het gebied van de emotionele ontwikkeling - 154 - Een andere lichaamsbeleving - 155 - Een andere sociale werkelijkheid - 155 - Wat kun je doen? - 157 - Bouwsteen 2. Attitude - 157 - Bouwsteen 3. Meebewegen - 159 - Gevolgen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling - 160 - Onderschatting - 160 - Overschatting - 167 - Wat kun je doen? - 168 - Bouwsteen 1. Kennis - 169 - Bouwsteen 2. Attitude - 169 - Bouwsteen 3. Meebewegen - 170 - Bouwsteen 4. Prikkelregulatie - 171 - Bouwsteen 5. Aansluiten bij de motivatie - 171 - Bouwsteen 6. Meer tijd, uitleg en eenduidigheid - 173 - Bouwsteen 7. Prompten - 173 - Bouwsteen 8. Oefenen - 174 - Bouwsteen 9. Kleurloos reageren - 175 - Bouwsteen 10. Cognitieve afstemming op maat - 176 - Zeven: Neurospeciale kinderen - 183 - Beschrijving - 183 - De verschillen en overeenkomsten - 184 - Diagnoses en beschrijvingen - 185 - Wat kun je doen? - 186 - Acht: Samenvatting - 189 - Over de auteur - 193 - Meer lezen - 195 - Van neurospeciale mensen zelf - 195 - Over prikkelverwerking - 195 - Over attitude - 195 - Over dyspraxie - 196 - Over executieve functies - 196 - Gevolgen op andere domeinen - 196 - Over neurospeciale kinderen - 197 - Eindnoten - 199 -