Boom Juridische studieboeken – Nederlands migratierecht | Karin Zwaan

47,00

In Stock

Artikelnummer: 9789462901537 Categorie:

In het nieuws

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen

News Reviews

We hebben nog geen externe links voor dit boek. Help je ons een handje?

Boekinformatie

ISBN 9789462901537
Aantal bladzijden 520
Afmetingen 240 x 174 x 35 mm
Afwerking Paperback / softback
Uitgever Boom juridisch
Auteur Karin Zwaan (auteur)

R. Fernhout (auteur)
Karen Geertsema (auteur)
De auteurs zijn experts in het migratierecht. Karen Geertsema, Carolus Grütters, Tesseltje de Lange, Paul Minderhoud, Tineke Strik en Karin Zwaan zijn verbonden aan het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit. Taco Groenewegen is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Helen Oosterom-Staples aan de Universiteit van Tilburg.
Geïllustreerd Neen
Druk 4
Datum van uitgifte 02-08-2022
Lijst met figuren; Tabel EU-migratieregelgeving over verblijf; Gebruikte afkortingen; 1 Inleiding; Tineke Strik 1.1 Grenzen; 1.2 Gelaagdheid en bronnen van het migratierecht; 1.3 Categorieën in het migratierecht; 1.4 Leeswijzer; 1.5 Overkoepelende leerstukken; 1.6 Actoren; 1.7 Opzet van het boek; 2 Toegang en kort verblijf; Helen Oosterom-Staples 2.1 Inleiding; 2.2 Juridisch raamwerk; 2.3 Toegang tot en kort verblijf in de Europese Unie; 2.4 Weigering toegang en afgifte visum kort verblijf; 2.5 Grenstoezicht; 2.6 Extraterritoriale werking van het buitengrensbeleid; 3 Unieburgers, associatierecht en het recht op verblijf; Helen Oosterom-Staples & Paul Minderhoud 3.1 Inleiding; 3.2 Juridisch raamwerk; 3.3 Verblijfsrecht voor meer dan drie maanden; 3.4 Familieleden van migrerende Unieburgers; 3.5 Beperking verblijfsrecht: openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en rechtsmisbruik; 3.6 Assocatierecht EEG-Turkije; 4 Derdelanders en het recht op regulier verblijf; Karen Geertsema & Tineke Strik 4.1 Inleiding; 4.2 Juridisch raamwerk; 4.3 Verblijfsvergunning bepaalde tijd regulier (vbt-r); Vw); 4.4 Rechtspositie na verlening van de verblijfsvergunning; 4.5 Niet-verlenging of intrekking verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier (vbt-r); 4.6 Verblijfsvergunning onbepaalde tijd regulier (vot-r); 4.7 Intrekking verblijfsvergunning onbepaalde tijd regulier; INHOUDSOPGAVE 11 5 Het recht op verblijf voor gezinsleden; Karen Geertsema & Helen Oosterom-Staples 5.1 Inleiding; 5.2 Juridisch raamwerk; 5.3 Toelating en verblijf van gezinsleden volgens de Gezinsherenigingsrichtlijn; 5.4 Nederlandse referent en derdelander gezinsleden; 5.5 Voortgezet verblijf van gezinsleden; 5.6 Gezinshereniging en art. 8 EVRM; 5.7 Tot slot: bescherming van gezinsleven in verschillende instrumenten; 6 Arbeid; Tesseltje de Lange & Helen Oosterom-Staples 6.1 Inleiding; 6.2 Juridisch raamwerk; 6.3 Arbeidsmigratierecht voor Unieburgers; 6.4 Arbeidsmigratierecht voor derdelanders; 6.5 Arbeidsmigratie uitgezonderd van de twv/gvva-plicht; INHOUDSOPGAVE 13 6.6 Erkend referentschap; 6.7 Kennismigratie; 6.8 Zelfstandigen; 6.9 Handhaving; 7 Studie; Tesseltje de Lange 7.1 Inleiding; 7.2 Juridisch raamwerk; 7.3 EU-studenten en de Unieburgersrichtlijn; 7.4 Studenten-derdelanders en de Richtlijn inzake toelating onderzoekers, studenten en andere categorieën; 7.5 Vergelijking EU-studenten en studenten-derdelanders; 8 Asiel; Karin Zwaan 8.1 Juridisch raamwerk; 8.2 Vergunning voor bepaalde tijd asiel (vbt-a): verleningsgronden; 8.3 Vergunning voor bepaalde tijd asiel: afwijzingsgronden; 8.4 Rechtspositie; 8.5 Vergunning voor bepaalde tijd asiel: intrekking of geen verlenging; 8.6 Vergunning voor onbepaalde tijd asiel (vot-a): voorwaarden; 8.7 De verblijfsvergunning regulier in asielzaken; 9 Niet-rechtmatig verblijf en vertrek; Carolus Grütters & Paul Minderhoud 9.1 Inleiding; 9.2 Juridisch kader; 9.3 Maatregelen van toezicht; 9.4 Maatregelen inzake terugkeer; 9.5 Vreemdelingenbewaring; 9.6 Ongewenstverklaring; 9.7 Strafbaarstelling niet-rechtmatig verblijf; 9.8 Uitsluiting; 9.9 Insluiting; 10 Procedure en rechtsmiddelen; Karen Geertsema & Taco Groenewegen 10.1 Inleiding; 10.2 Juridisch raamwerk; 10.2.3.2 Algemene wet bestuursrecht; 10.3 Regulier: de bestuurlijke fase; 10.4 Asiel: de bestuurlijke fase; 10.5 Beroep; 10.6 Hoger beroep; 10.7 Rechtsmiddelen tegen vrijheidsontnemende maatregelen; 10.8 Schadevergoeding; 10.9 Internationale rechtsmiddelen; Unie; Verkort aangehaalde literatuur; Jurisprudentieregister; Trefwoordenregister