Boom Juridische studieboeken – Jaarrekeninglezen voor juristen | P.R. de Geus

56,50

In Stock

In het nieuws

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen

News Reviews

We hebben nog geen externe links voor dit boek. Help je ons een handje?

Boekinformatie

ISBN 9789462901414
Aantal bladzijden 474
Afmetingen 244 x 175 x 28 mm
Afwerking Paperback / softback
Uitgever Boom uitgevers Den Haag
Auteur P.R. de Geus (auteur)

J. Scholten (auteur)
Mr. drs. P.R. de Geus, juridisch/financieel adviseur (oud-advocaat) te Amsterdam, rechter-plaatsvervanger te Rotterdam & Dordrecht, Haarlem & Alkmaar en Amsterdam, DGA tandarts- & orthodontiepraktijk te Amsterdam, docent (fiscale) bedrijfseconomie en rechtseconomie aan de juridische faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam, docent belastingrecht in economisch perspectief aan de Universiteit van Amsterdam. Docent van diverse bedrijfseconomische en fiscale kantoor-, bedrijfs- en postacademisch onderwijscursussen, waar onder beroepsopleiding advocaten door CPO Nijmegen, Law Firm School en de Brauwerij. Mr. dr. J. Scholten, universitair docent fiscale en notariële bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen, docent van diverse bedrijfseconomische en fiscale kantoor-, bedrijfs- en postacademische onderwijscursussen.
Geïllustreerd Neen
Druk 10
Datum van uitgifte 15-08-2022
Auteurs; Ten geleide ; 1 De jaarrekening: balans & winst-en-verliesrekening ; 1.1 Inleiding ; 1.2 De balans en de winst-en-verliesrekening ; 1.3 Verwerking van financiële feiten ; 1.4 Vermogensvergelijking ; 1.5 Kasstroomoverzicht ; 1.6 De administratie ; 1.7 Dubbel boekhouden, de grootboekadministratie ; 2 Het jaarrekeningenrecht ; 2.1 Administratieplicht; 2.2 Titel 9 Boek 2 BW en IFRS ; 2.3 Bronnen voor normen; 2.4 Het jaarrapport ; 2.5 Het bestuursverslag ; 2.6 De jaarrekening ; 2.7 Overige gegevens; 2.8 Openbaarmaking ; 2.9 Vrijstellingen ; 2.10 Organisatie van openbaar belang; 2.11 De geconsolideerde jaarrekening ; 2.12 Rechtspraak en sancties ; 2.13 Fiscale versus commerciële jaarrekening; 3 De activa van de balans ; 3.1 Vaste activa ; 3.2 Vlottende activa; 3.3 Waardering van activa ; 3.4 Financiële derivaten ; 4 De passiva van de balans ; 4.1 Eigen vermogen ; 4.2 Vreemd vermogen ; 5 De winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht; 5.1 Inleiding ; 5.2 De winst-en-verliesrekening ; 5.3 Het kasstroomoverzicht ; 6 Financiële analyse ; 6.1 Inleiding ; 6.2 Liquiditeit; 6.3 Solvabiliteit ; 6.4 Rentabiliteit; 6.5 Rente en aflossingscapaciteit ; 6.6 Overige ratio’s en kengetallen ; 6.7 Valkuilen in de jaarrekening; 7 Waardebepaling ; 7.1 Inleiding ; 7.2 Waardebepalingsmethoden die zich richten op de balans ; 7.3 Waardebepalingsmethoden die zich richten op de winst-en-verliesrekening ; 7.4 Beurswaarde ; 8 Groepsverhoudingen ; 8.1 Inleiding ; 8.2 De kwalificatie als deelneming met invloed van betekenis ; 8.3 Waarde- en prijsbepaling bij een aandelentransactie ; 8.4 Waardering van deelnemingen met invloed van betekenis en goodwill ; 8.5 Inleiding in het consolideren en intercompanytransacties; 8.6 Artikel 2:403-verklaring ; 8.7 Bedrijfsfusie en juridische fusie ; 8.8 Aandelenfusie of bedrijfsfusie tegen betaling in aandelen ; 9 De ondernemer en belastingen ; 9.1 Omzetbelasting ; 9.2 Loonbelasting ; 9.3 Dividendbelasting ; 9.4 Inkomstenbelasting ; 9.5 Ondernemer natuurlijk persoon / inkomstenbelasting box 1; 9.6 De (fiscale) balans; 9.7 Vennootschapsbelasting ; Trefwoordenregister