Boom Basics – Staatsrecht | A.W. Heringa

17,50

In Stock

In het nieuws

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen

News Reviews

We hebben nog geen externe links voor dit boek. Help je ons een handje?

Boekinformatie

ISBN 9789462126466
Aantal bladzijden 232
Afmetingen 152 x 106 x 15 mm
Afwerking Paperback / softback
Uitgever Boom juridisch
Auteur A.W. Heringa (auteur)

A.W. Heringa (redacteur)
C.J.H. Jansen (redacteur)
Geïllustreerd Neen
Druk 9
Datum van uitgifte 21-02-2023
I De staat; 1 Kenmerken; 2 Soevereiniteit; 3 Staatsvormen; 4 Rechtsstaat; 5 Democratie; 6 Presidentiële en parlementaire democratieën; 7 Monisme en dualisme; 8 Scheiding en spreiding van machten en bevoegdheden; 9 De cruciale vragen van het staatsrecht; 10 De balans in het staatsrecht; II Grondwet; 11 De Grondwet van 1983; 12 Grondwettelijke ontwikkeling; 13 Kenmerken van constituties en grondwetten; III Grondrechten; 14 Definitie; 15 Bronnen; 16 Klassieke en sociale rechten; 17 Horizontale werking; 18 Beperkingen en botsingen; 19 Internationale dimensie; 20 Gelijkheid; 21 Leven en integriteit; 22 Persoonlijke vrijheid; 23 Vrijheid van meningsuiting en kiesrecht; 24 Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging; 25 Vereniging, vergadering en betoging; 26 Privacy; 27 Gezinsleven; 28 Eerlijk proces; 29 Sociale rechten; 30 Onderwijs; 31 Eigendom; IV Parlement; 32 Tweede Kamer: samenstelling; 33 Kiesrecht; 34 Kiesstelsel; 35 Zittingsduur, parlementair jaar, ontbinding; 36 Tweede Kamer: bevoegdheden; 37 Regeringsvorming; 38 Regeling eigen werkzaamheden; 39 Aandeel in de wetgeving; 40 Controle van de regering; 41 Eerste Kamer: samenstelling; 42 Eerste Kamer: bevoegdheden; V Regering; 43 Terminologie; 44 Totstandkoming; 45 Bevoegdheden/taken; 46 Voorbeelden; 47 Politie, Defensie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en Veiligheidsdiensten; 48 Andere belangrijke overheidsdiensten; VI Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale ombudsman en vaste colleges van advies; 49 Raad van State; 50 Algemene Rekenkamer; 51 Nationale ombudsman; 52 Vaste colleges van advies; VII Koninklijk Huis; 53 Lidmaatschap; 54 Het koningschap; VIII Wetgeving; 55 Wetten in formele zin; 56 Wetten in materiële zin; 57 Begroting en belastingen: algemeen; 58 Begroting; 59 Belastingen; IX Bestuur; 60 Bestuursorganen; 61 Kwalificaties van bestuurshandelen; 62 Normering van bestuurshandelen; 63 Controle op bestuurshandelen; 64 Inhoud van bestuur; X Rechtspraak; 65 Organisatie van de rechterlijke macht; 66 Toegang tot de rechter; 67 Onafhankelijkheid en onpartijdigheid; 68 Overige eisen; 69 Het systeem van rechtsbescherming; 70 Bestuursrechtelijk procesrecht; 71 Uitspraakbevoegdheden; 72 De gewone rechter; 73 Toetsing; 74 Constitutionele toetsing; XI Decentralisatie; 75 Provincies en hun organen; 76 Werkwijze en taken; 77 Gemeenten en hun organen; 78 Werkwijze en taken; 79 Verordenende bevoegdheid van provincies en gemeenten; 80 Waterschappen; 81 Openbare lichamen als bedoeld in art. 134 Grondwet; 82 Gemeenschappelijke regelingen en veiligheidsregio’s; 83 Toezicht; XII Internationalisering; 84 Internationaal recht; 85 Bronnen van internationaal recht; 86 Nederland en de binding aan internationaal recht; 87 De doorwerking van internationaal recht in de Nederlandse rechtsorde; 88 Internationale organisaties; XIII Europeanisering; 89 Verdragsstructuur; 90 Instellingen; 91 Europees Parlement; 92 Commissie; 93 Europese Raad en Raad van Ministers; 94 Hof van Justitie; 95 Europese Centrale Bank; 96 Besluiten; 97 De eigen rechtsorde; 98 Unie-beleid, EMU en vervlechting Unie-beleid; XIV Nederland binnen het Koninkrijk; 99 Het Koninkrijk; 100 De Koninkrijksorganen; Trefwoordenregister