Positieve wetenschappen

Resultaat 697–708 van de 724 resultaten wordt getoond

 • Honingbijen | Jürgen Tautz

  29,96
  Presenteert actuele kennis van honingbijen en baanbrekende inzichten in hun leven en gedrag. De vele unieke foto"s geven een fascinerend beeld van deze evolutionair gezien zo succesvolle insecten. Honingbijen hebben de mens altijd geboeid. Als leverancier van honing, als grootme ...
  In winkelwagen
 • deel 1 | Alias Pyrrho

  33,93
  Cognitieve evolutie is een metatheorie over het ontstaan en vorming van het cognitieve vermogen. Deel 1: van zenuwcel tot waardensysteem, beschrijft de 1e en 2e cognitieve stap. Deel 2: beschrijft stap 3: de evolutie van het bewustzijn naar cultuur.
  In winkelwagen
 • De ontrafeling van de kosmos | Brian Greene

  29,99

  Een zoektocht naar de theorie van alles

   

  Ruimte en tijd zijn de basiselementen van de kosmos. Maar wat zijn ruimte en tijd eigenlijk? Is ruimte een reëel bestaand iets? Waarom heeft tijd een richting? Zou het universum zonder ruimte en ...

  In winkelwagen
 • De vis die aan land kroop | Jelle Reumer

  25,01
  Al heeft de evolutie geen doel, het ontstaan van de soorten heeft inmiddels wel een rijk verleden. De vis die aan land kroop geeft een compleet overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van het gewervelde dier. Wat zich ook voordeed in de evolutie, van de eerste Big Bang en d ...
  In winkelwagen
 • EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen

  47,94
  In de zomer van 2013 werd in de Europese Unie tussen Commissie, Raad en Parlement overeenstemming bereikt over het Meerjarig Financieel Kader, het gemeenschappelijk landbouw- en plattelandsbeleid en het structuur- en cohesiebeleid voor de periode 2014-2020. Dit boek geeft daarvan de meest actuele stand van zaken. Daarnaast is ook het EU-beleid voor voedsel, milieu, natuur, gezondheid van plant en dier, en dierenwelzijn volop in beweging. Tenslotte zijn er in de Europese en internationale samenleving ontwikkelingen gaande die van grote invloed zijn op het EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen. Wat zijn daarin de hoofdelementen en hoe hangen deze samen? Wat zijn de overwegingen achter de beleidsmaatregelen en wat de gevolgen? Dit boek behandelt al deze aspecten, met bijzondere aandacht voor de uitwerking en toepassing van het EU-beleid in Nederland en Vlaanderen. Begonnen in de jaren vijftig met 6 lidstaten, telt de Europese Unie met de toetreding van Kroatië 28 lidstaten per 1 juli 2013. Mijlpalen in de integratie zijn, naast de vele toetredingen, de vorming van de interne markt, de introductie van de euro, de regelgeving voor bescherming van natuur en milieu, de algemene levensmiddelenverordening en in 2009 het van kracht worden van het Verdrag van Lissabon. Al deze ontwikkelingen hebben grote invloed, niet alleen op de besluitvorming in Brussel of in de nationale hoofdsteden, maar ook rechtstreeks op de Europese burger. Binnen landbouw, voedsel en groen is de aandacht steeds meer verschoven van het markt- en prijsbeleid naar inkomensbeleid, voedselveiligheid en ecologische duurzaamheid. Daarnaast is er door de veranderende verhoudingen op internationale markten, waaronder de hoge en sterk fluctuerende prijzen op wereldmarkten, veel meer aandacht dan in het verleden voor de externe aspecten van het EU-beleid, en de relatie tussen dit beleid en de wereldvoedselvoorziening. Al deze elementen en verbanden zijn door een groep deskundigen vanuit wetenschap, overheid en bedrijfsleven toegankelijk gemaakt voor een brede kring van belangstellenden. Het boek is bestemd voor studenten in het wetenschappelijk en beroepsonderwijs, maar ook voor medewerkers bij overheid, bedrijfsleven en organisaties die te maken hebben met landbouw, voedsel en groen op Europees niveau.
  In winkelwagen
 • Statistiek als hulpmiddel | Manfred Grotenhuis

  17,00
  Statistiek associeert men al snel met ingewikkelde wiskundige formules en berekeningen. Bij het gebruik van de statistiek in sociaal-wetenschappelijk onderzoek, speelt dit echter slechts op de achtergrond een rol. Het gaat namelijk vooral om de juiste toepassing en de correcte in ...
  In winkelwagen
 • De praktijk van SAP ERP en IDES | D.J. Schenk

  41,95
  In winkelwagen
 • Heidebeheer | Jap Smits

  23,50
  Een complete praktijkgids voor natuurbeheer. Alles over heidebiotopen, effectief heidebeheer en de invloeden op flora en fauna. Actuele kennis uit onderzoek en praktijk nu compleet toegankelijk gemaakt voor natuurbeheerders.

  Er is veel te doen over heidebeheer. Rigoureus ...
  Meer informatie
 • Prikken in praktijken

  36,95
  Waardering van kennis is steeds meer afhankelijk van de bruikbaarheid van verworven uitspraken en inzichten. Praktijkgericht onderzoek, dat met of in de praktijk vorm krijgt, wil direct bijdragen aan de oplossing van problemen of benutting van kansen. Dit boek verschaft hierover ...
  Meer informatie
 • Spontane evolutie | Bruce H. Lipton

  32,50

  In Spontane evolutie laat Bruce Lipton zien hoe onze positieve intenties de wereld kunnen verbeteren. We hebben de positieve toekomst namelijk zelf in de hand!

  In winkelwagen
 • Werkboek | Jos Crommentuijn

  25,26
  In winkelwagen
 • Natuur-/ scheikunde vmbo-kgt | Jos Crommentuijn

  36,51
  In winkelwagen

Resultaat 697–708 van de 724 resultaten wordt getoond