Winterkoopjes update

Vanmol’s Hoop bundelt de belangrijkste cartoons die Erwin Vanmol de laatste twintig jaar maakte. Niet alleen toont het de evolutie van een cartoonist maar tevens is het reis terug door de tijd. Het is niet alleen een opsomming van gebeurde feiten, maar ook een terugblik naar hoe we tegen dingen aankeken.
U zal het met een glimlach doorbladeren en bekijken.
Erwin is al een tiental jaar de huistekenaar van Doorbraak.
Tijdelijk, een maand lang,  tegen €20,00  Bestel hier uw exemplaar.

 

Territoriale grenzen zijn doorgaans het resultaat van een historisch proces. Grenzen behoren ook tot de praktijken en narratieven waarmee de identiteit van sociale groepen wordt gevormd. Het territoriale is daarbij fundamenteel voor het nationalisme, met grenzen als vloeiende, dynamische en tijdelijke producten van menselijk denken en handelen in relatie tot een als nationaal bestempeld territorium. Luc Boeva analyseert de geschiedenis van grenzen op elk continent, met bijzondere aandacht voor België en de grenzen van Vlaanderen.
Tijdelijk, een maand lang,  tegen €12,50! Bestel hier uw exemplaar.

 

Nooit nam hij een blad voor de mond om zijn mening rechttoe, rechtaan te geven. De zichzelf progressief noemende intellectuelen, die doorgaans alles wat een Vlaams etiket draagt ridiculiseren, werden door Defoort steevast van antwoord gediend: ‘Kruideniers te paard, die denken dat ze huzaren zijn’. Maar ook de Vlaamse bewegers werden niet gespaard. Scherp, snerend kon hij uitvallen naar Vlaamsgezinden die bleven hangen in ‘een oudbakken discours’ … Daar had de Vlaamse Beweging dringend nood aan.
Waar wil men vandaag en morgen met Vlaanderen heen? Hoe ziet men die Vlaamse natievorming? Wat verstaat men onder Vlaamse identiteit? Deze bundeling teksten blijft inspireren en stof tot nadenken bieden. Tijdelijk, een maand lang,  tegen €15,00!  Dit boek is inmiddels uitverkocht

 

‘Een kei in de Wetstraat’; ‘Een van de iconen van de Belgische journalistiek’; ‘Een sterkhouder van De Standaard’. Toen Hugo De Ridder in oktober 2018 onverwacht overleed, werd hij alom geroemd als een uitzonderlijk en invloedrijk journalist. De necrologieën wezen meestal op de boeken waarin hij op meesterlijke wijze belangrijke hoofdstukken van de Zeitgeschichte reconstrueerde en analyseerde. Daardoor bleven zijn eigen journalistieke werk bij De Standaard (1966-1990), zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de krant en zijn aandeel in de stevige reputatie die ze in die periode opbouwde wat onderbelicht. Wie anders en wie beter dan Gaston Durnez kan dat hiaat opvullen?
Tijdelijk, een maand lang,  tegen €5,00! Bestel hier uw exemplaar

Meer dan 1,9 miljoen mensen migreerden over de jaren heen naar ons land. In amper een halve eeuw tijd heeft migratie onze hele maatschappij diepgaand veranderd. Waar komen al die mensen vandaan? Brengt migratie ons land welvaart, dan wel meer armoede? Waarom verloopt het terugsturen van uitgewezen mensen zo moeilijk? En kunnen we die dubbele nationaliteit echt niet afschaffen? 24 pertinente vragen over asiel en gezinshereniging, over terugkeer en regularisering, over de impact van migratie op onze sociale zekerheid en de discussie over het Marrakeshpact. Theo Franken en Joren Vermeersch geven u zonder schroom de antwoorden.
Tijdelijk, een maand lang,  tegen €5,00! Bestel hier uw exemplaar

De Vlaamse Gemeenschap werd in 1559 voor het eerst in de geschiedenis als één geheel erkend en ruimtelijk omschreven binnen de net ontstane Nederlanden.
De Lage Landen hadden toen formeel een nieuwe staatsstructuur gekregen. Onder impuls van keizer Karel V was een proces van onafhankelijkheidsverwerving van Frankrijk en Duitsland voltooid. Het Nederlandstalige gebied, waarvan het Vlaams Gewest de essentie vormt, werd voor het eerst in de geschiedenis als ruimtelijke eenheid erkend en (kerkelijk) verzelfstandigd. De eerste Vlaamse ruimte dus.
Tijdelijk, een maand lang,  tegen €7,50! Bestel hier uw exemplaar

 

De Frontbeweging startte op 11 juli 1917 met de verspreiding van een aantal Open Frontbrieven, een mijlpaal in de emancipatie van Vlaanderen.
Die Open Frontbrieven zijn een groep pamfletten waarmee de Vlaamse Beweging in de loopgraven, de Frontbeweging, in de laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog haar ongenoegen uitdrukte over de taaltoestanden en misbruiken tegen de Vlaamse soldaat in de loopgraven. Deze teksten vormen het iconische begin van de Vlaamse Beweging in haar politieke vorm, zoals die de Belgische politiek tot op vandaag mee vorm geeft.
Tijdelijk, een maand lang, tegen €10,00! Bestel hier uw exemplaar

Al jaren zijn alle politieke partijen op de hoogte van de scheefgetrokken situatie en de graaicultuur binnen de intercommunales. Dit was nooit eerder bespreekbaar, tot begin 2017 de bom in Wallonië ontplofte. Het ene schandaal na het andere kwam aan de oppervlakte.
De bijna 5000 betaalde postjes van de intercommunales zijn een van de best bewaarde geheimen in de Vlaamse politiek. Begin 2017 beweerden verschillende politici nog dat de problematiek vooral een Waalse ziekte was. Dit boek van Peter Reekmans toont aan dat deze problematiek een nog veel grotere Vlaamse ziekte is.
Tijdelijk, een maand lang,  tegen €5,00!   Dit boek is inmiddels uitverkocht

Als vakbondsman, pacifist, antimilitarist, flamingant, socialist, utopist, feminist, communist, wereldverbeteraar en ‘technocraat’ deed Leo Frenssen van zich spreken.
Uit het niets behaalde zijn Technocratische Partij ineens zes zetels in de Antwerpse gemeenteraad. De klassieke partijen, met burgemeester Camille Huysmans op kop, stonden met hun mond vol tanden. In april 1939 deed Frenssen het nog eens over. De leurder werd verkozen tot volksvertegenwoordiger. Lees hier zijn bewogen levensverhaal.
Tijdelijk, een maand lang,  tegen €10,00! Bestel hier uw exemplaar

 

René Victor (1897-1984) was niet alleen veruit de belangrijkste Vlaamse advocaat van zijn tijd, hij was ook een vooraanstaande getuige en actor van de Vlaamse Beweging in de waanzinnige 20ste eeuw.
In 1931 richtte hij het Rechtskundig Weekblad op, waarmee hij – met succes – de Vlaamse politici bij de les te hield om te komen tot de wet op het taalgebruik in gerechtszaken die de integrale vernederlandsing van het rechtsleven in Vlaanderen inhield.
Hij streed eveneens voor een volledig zelfstandige Vlaamse Academie voor Kunsten Wetenschappen en Letteren en werd er in 1939 een van de eerste leden van
Tijdelijk, een maand lang,  tegen €29,95! Bestel hier uw exemplaar

Wanneer het over Brussel gaat zijn de meningen verdeeld, ook binnen de Vlaamse Beweging. Zolang de Vlamingen niet aan één zeel trekken en met een duidelijke Brussel-visie naar onderhandelingen trekken, zullen ze steeds aan het kortste eind trekken. Veerle Wouters en Hendrik Vuye onderzoeken het Brussel-probleem. Hoe is het zover kunnen komen? Hoe werkt het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest? Wat zijn de (on)mogelijke Brussel-modellen? Vlaanderen voltooid is een receptenboek voor de Vlamingen: durf een Brusselmodel te kiezen.
Tijdelijk, een maand lang,  tegen €12,50! Bestel hier uw exemplaar

 

Bezoek ook onze online boekhandel: keuze uit meer dan 80000 titels!

Veel leesplezier!

 

Doorbraak redactie