Een ontdekkingstocht- in promotie

In tegenstelling tot de renaissance – wedergeboorte, de naam geeft het al aan – is het blijkbaar een eeuwigdurende perceptie dat de tien eeuwen tussen de val van Rome en de 15de eeuw, donker en onheilspellend duister waren. De middeleeuwen leven in onze geest als een huiveringwekkende periode van alsmaar oorlogen; geweld, plaatselijke potentaten, willekeurige martelingen, heksenverbrandingen en wetenschappelijke stilstand …

In De verlichte middeleeuwen poogt historicus Seb Falke dat beeld om te gooien. Via de figuur van de monnik-wetenschapper John Westwyk, leren we meer over de wetenschappelijk stand van zaken in die tijd.

En dat is niet min: een kwart van de monniken ging in de 13de eeuw naar een universiteit. Het geloof in een god heeft immers nooit belet dat mensen een poging ondernamen om de wereld te begrijpen, schrijft Karl Drabbe in deze recensie van dit onthullende boek.

Zo deed het magnetisch kompas zijn intrede en daarmee tegelijk de circumnavigatie (rondom Afrika) — zo belangrijk voor de ontdekkingsreizen. Ook uiterst precies werkende uurwerken, tijdrekenkunde, astrologie, astronomie en wiskunde werden op punt gezet … er werd werkelijk naarstig gerekend en onderzoek verricht. Empirie was geen loos woord.

Kennis verdrong religie niet,  maar sterkte het geloof in veel gevallen. Met de perfecte banen van hemellichamen of met de belangrijke uitvinding van de mechanische klok, toonden Westwyk en zijn tijdgenoten vrijwel volmaakte cycli. Het bewees voor hen hoe volmaakt het ontwerp achter de schepping was. Goddelijk dus.

De middeleeuwen zijn anders

De Verlichte middeleeuwen is een aanrader, omdat het een ontdekkingsreis is door de middeleeuwse wetenschap, inzicht geeft in de verwezenlijkingen van deze periode en tal van vooroordelen naar de prullenmand worden verwezen. Wie denkt dat de middeleeuwen primitieve tijden waren waarin mensen in barbaarse omstandigheden leefden en weinig kennis bezaten, zal deze visie ongetwijfeld herzien.
De kennismaking met intelligente en ‘verlichte’ wetenschappers levert een fascinerend verhaal op.

Promotie

U vindt dit boek in onze online boekhandel

Bestel hier uw exemplaar De Verlichte Middeleeuwen.

Alvast veel leesplezier.

Doorbraak redactie