Repressie in promotie

Toen de Leuvense hoogleraar Luc Huyse dertig jaar terug het boek Onverwerkt verleden publiceerde, mocht dat gerust baanbrekend worden genoemd. Het boek bleef immers niet onopgemerkt, en al zeker niet in Vlaams-nationale hoek.

Eenzijdig

De meeste boeken in Vlaanderen over de repressie toen, waren geschreven met een eenzijdige bril op. De repressie was er een zonder maat of einde, en gericht tegen het katholieke Vlaanderen dat uit idealistische motieven koos voor collaboratie met de nazibezetter. Dat die idealisten er waren, dat er naïevelingen waren, dat is zeker. Maar dat de repressie eenzijdig tegen Vlaanderen in het algemeen of tegen het Vlaams-nationalisme in het bijzonder, was gericht, werd definitief doorprikt door Huyse en zijn team.

De cijfers zijn sindsdien bekend. Er is de voorbije dertig jaar meer dan voldoende over gepubliceerd. In Vlaanderen tenminste. Over collaboratie en repressie in Wallonië moet de stroom boeken en studies nog in feite op gang komen.

Het voordeel van het boek van Huyse was dat het een immense waslijst van cijfers blootlegde. Cijfers die hij weliswaar niet uit de strafdossiers kon halen — die waren toen nog niet toegankelijk, in tegenstelling tot vandaag. Maar wel cijfers die boekdelen spraken.

Drie extra essays

 

Dertig jaar na datum vond de originele uitgever, André Vanhalewyck, het zinvol dit boek opnieuw uit te geven. Weliswaar aangevuld met drie essays van eminente hedendaagse historici, die een hele carrière uitbouw(d)en over collaboratie en repressie. Zo brengt prof. Bruno De Wever een heel handig overzicht van wat er de voorbije 30 jaar werd gepubliceerd over beide onderwerpen — en dan valt opnieuw het overwicht Vlaamse publicaties op. Koen Aerts zet nog eens alle cijfers in perspectief, zoals dat hij dat ook deed in zijn doctoraat. Pieter Lagrou tot slot, werpt een blik op de Belgische justitie in de naoorlogse jaren om een weliswaar te rooskleurig beeld te schetsen. Onze recensent Pieter Jan Verstraete behandelt dit elders op Doorbraak.

Promotie

Aan een oorlog en zijn nasleep komt nooit echt een einde, schreven Luc Huyse en co in 1991. 75 jaar na de bevrijding is dat nog steeds het geval. Veel feiten zijn vandaag bekend. En wie ze nog niet kent, kan er mee kennismaken in de geactualiseerde versie van Onverwerkt verleden. Het is het boek van de week van Doorbraak en daarom in promotie. U krijgt 10% korting als u het boek deze week bestelt.

Bestel hier met 10% korting

Alvast veel leesplezier.

Doorbraak redactie