Over veerkracht: Twee boeken in promotie

Deze week plaatsen we twee boeken in de kijker, die vorige week verschenen. Twee boeken van totaal verschillende auteurs, over wel heel diverse onderwerpen. Onderwerpen die ons vandaag meer zouden moeten bezighouden. Al is er toch iets gemeenschappelijks: zingeving.

Verkracht

Zwijgen is niet toestemmen

Op haar zestiende werd Doorbraak-columniste Lore Baeten verkracht. Tien jaar duurde het om dat een plaats te geven in haar leven, om ermee in het reine te komen. Haar boek Ve(e)erkracht gaat niét over de feiten. En in se gaat het ook niet over de verwerking ervan. Ve(e)rkracht gaat veeleer over processen in onze samenleving die verkrachting toelaten, toedekken, mogelijk maken, vermommen… Baeten schreef het boek met drie doelen en doelpublieken voor ogen. Voor de omgeving van slachtoffers, om hen beter te begrijpen. Voor de slachtoffers als troost en toeverlaat. En ten slotte voor zichzelf, om het hoofdstuk verkrachting in haar leven letterlijk af te sluiten.

In een interview met Doorbraak legt Baeten sterk de nadruk op machtsmisbruik. Seksueel geweld heeft vooral daar mee te maken. En dan gebeurt het nog vaak in de eigen familie-of vriendenkring. Ook schuld en slachtofferschap staan centraal. Verkrachters, plegers van seksueel geweld in het algemeen, praten hun slachtoffers vaak een misplaatst schuldgevoel aan. Alsof het hun fout is wat ze hebben moeten ondergaan. Veerkracht wil echter vooral een boodschap van hoop zijn. Wat haar ook is overkomen, ze houdt onze samenleving een spiegel voor.

Kerk

kerk
[/media-credit] De kerk is fantastisch, schrijft Rik Torfs. Je mag er onvolmaakt zijn.

Wie zingeving zegt, zegt religie, godsdienst, kerk. Althans, vroeger was dat toch zo. In onze steeds meer geseculariseerder samenleving gaan steeds meer mensen op zoek naar zingeving buiten religie om En de rooms-katholieke kerk wordt daarbij steevast voorbijgelopen.

Met zijn nieuwste boek De kerk is fantastisch probeert Rik Torfs de lezer ervan te overtuigen dat hij – gelovig of niet – net wél een plaats heeft in de kerk, in een eucharistie. Net omdat er ruimte is voor iedereen, met alle kwetsuren die je meedraagt. Om mee te vieren, te biechten en beluisterd te worden. De kerk is hospitaal, zeg maar. Waar elke gekwetste mens – en zijn we dat niet allemaal op een of andere manier — terecht kan.

Torfs wil geen zieltjes winnen, maar hoopt dat de rooms-katholieke kerk meer evangelisch en minder kerkelijk zou worden, haar eigen fouten erkent en bijstuurt.

In een podcastgesprek met Pieter Bauwens, gaat Rik Torfs hier dieper op in. Hij vertelt u zelf waarom u dit boek moet lezen.

Promotie

Beide boeken kan u — los van mekaar –tijdelijk  in de Doorbraak online boekhandel kopen tegen 10 procent korting.
Geldig tot 13 oktober 2020.

Bestel hier Ve(erkracht – 10% korting

Bestel hier De kerk is fantastisch – 10% korting

 

Alvast veel leesplezier!

 

 

 

Doorbraak redactie