Liefde en lust in het oude Rome

Hebt u ooit het succesvolle Rome gezien? Ze is al al vijftien jaar oud, maar is nog op ons netvlies gebrand. De tv-reeks werd geroemd én bekritiseerd voor de wijze waarop ze het alledaagse leven van de verschillende standen in het oude Rome voorstelde. Inclusief de machtsspelletjes en intriges, het spreekwoordelijke brood-en-spelen en de bijbehorende decadentie. De expliciete seksscènes werden niet door iedereen gesmaakt. Waren de oude Romeinen dan zó promiscue?

Hoe dachten de Romeinen over schoonheid, het intieme leven, seks, seksuele geaardheden, huwelijk, overspel en orgieën, scheiding, toiletten en badhuizen? Als u Herculaneum of Pompeï bezocht, stootte u er ongetwijfeld op de ruïnes van badhuizen, bordelen en publieke toiletten. Geliefkoosde plekken om te onderhandelen, over zaken, politiek én militaire zaken.

Onwaarschijnlijk

Een onwaarschijnlijk duo — classicus Bert Gevaert en uroloog en kunstverzamelaar Johan Mattelaer — bracht recent ideeën, fantasieën én praktijk van het seksleven van de Romein in beeld. In het boek Roma intima concentreren ze zich op de periode van de eerste eeuw voor Christus tot de tweede eeuw na Christus. Voor die periode, toen het Romeinse Rijk zich op zijn hoogtepunt bevond en het christendom nog geen invloed had op de Romeinse moraal, bestaan ook de meeste bronnen. Wel geven de auteurs de mening van enkele christelijke schrijvers over de Romeinse gewoontes.

Schoonheidsidealen, seksuele geaardheden, huwelijk, geboortebeperking en abortus, overspel, seks met slaven en slavinnen… Geen onderwerp was toen taboe. En in dit boek al evenmin.

Boek van de week

Of Rome nu een seksueel paradijs was dan wel een seksuele fantasie, leest u in Roma intima.
Dit ‘boek van de week’ kan u deze week aanschaffen voor €29,90. We zenden het u gratis op!
Overigens werd het vorige Boek van de Week, Het DNA van Vlaanderen verlengd tot 26/5: ook voor dat boek nemen wij de verzendingskosten voor onze rekening.

Bestel hier met gratis verzending

Doorbraak redactie