Libérons l’islam de l’islamisme

Libérons l’islam de l’islamisme is de titel van het recent op de markt gebrachte boek van Hassen Chalghoumi (1972-). Deze man is voorzitter van de ‘Conférence des imams de France’, imam van een moskee in Drancy (ten noordoosten van Parijs), en soefi. Chalghoumi is geboren en getogen in Tunesië, waar hij les volgde aan de prestigieuze islamitische Zaytouna-universiteit, en heeft een Algerijnse grootmoeder. Sedert 1996 woont hij in Frankrijk, waar hij eerst imam was in Bobigny (eveneens ten noordoosten van Parijs). Hij pleit voor een democratische islam die volledig compatibel is met de waarden van de Franse republiek, is gekant tegen antisemitisme, en keert zich radicaal tegen de radicale islam. De gevolgen zijn er ook naar: omdat hij al veel doodsbedreigingen heeft ontvangen van extremistische moslims, leeft hij onder politiebescherming, en zijn vrouw en kinderen verblijven in het buitenland. In Libérons l’islam de l’islamisme zet Hassen de puntjes op de i.

Taboes

‘Er zijn veel te veel taboes die doorbroken moeten worden. Dat moet echter gebeuren. Te veel jonge moslims in de randgemeenten zijn thuis zoals op hotel. Ze worden door niks geremd en zitten in de criminaliteit. Nochtans is dit de ideale opstap richting islamitisch radicalisme. Criminaliteit is de motor voor het jihadisme).’

Criminaliteit is niet alleen onaangenaam voor hen die er slachtoffer van zijn, zowel moslims als niet-moslims, het is ook een opstap richting islamitisch radicalisme, legt de auteur uit op diverse bladzijden, en dat komt omdat de mentaliteit van criminelen en jihadisten identiek is (nihilisme, ophemelen van viriliteit, haat tegenover alles en iedereen -inbegrepen tegen zichzelf- etc.) En de slachtoffers ‘sont pourtant complètement excédés par l’impunité dont bénéficient les délinquants’. (‘Ze zijn overweldigd door de straffeloosheid waarvan de delinquenten genieten‘).

Geen kansarmoede

‘De problemen in de randgemeenten komen bijna altijd van jongens, vrijwel nooit van meisjes. Hoe komt het dat, ondanks het feit dat ze zich in dezelfde sociale positie bevinden, meisjes nooit problemen opleveren, terwijl te veel jongens in de criminaliteit verzeild raken ?).’

Nu ja, dat komt, legt Hassen Chalghoumi uit, omdat de meisjes streng worden opgevoed en gecontroleerd door ouders en broers, terwijl de jongens vaak kunnen doen wat ze willen. De problemen hebben niks te maken met kansarmoede, maar met (gebrek aan) opvoeding, gaat hij verder. Hoe moeten we de problemen aanpakken ? ‘Dde ouders moeten voor hun verantwoordelijkheid worden gesteld, we moeten strijden tegen de viriliteitscultus, en tegen de scheiding van mannen en vrouwen in de openbare ruimte’, stelt de imam.

‘De school alleen kan niet veel doen. Zonder een bijdrage van de ouders mislukt het. We kunnen niet langer jongeren van 10 jaar en ouder ’s nachts verder door de straten laten rondslenteren. Hebben wij het recht het geld van sociale bijdragen  te gebruiken om huizen te bouwen in onze landen van herkomst, en het niet te besteden aan de opvoeding van onze kinderen?’ Onderwijs is dus belangrijk, maar kan niet alleen alles oplossen.

Rapmuziek

En wat die nefaste viriliteitscultus betreft verwijst Hassen naar de rapmuziek : ‘Daar wordt nooit over gepraat. Het wordt tijd dat we de stedelijke rapmuziek aanpakken. Wat men “gangsta rap” noemt. De allerslechtste ideeën worden in die rapmuziek naar voren gebracht: geweld en agressiviteit als levensstijl, dominantie over vrouwen, afwezigheid van de wil een inspanning te doen, gemakkelijk aan geld raken, complottheorieën, haat tegenover anderen, antiblank racisme, een moordende revanchismementaliteit,…).’

En dat Europese journalisten en politici bepaalde vormen van rap niet strenger veroordelen, de auteur begrijpt het maar niet.

Maar er zijn nog andere problemen met de islamisten (die Chalghoumi onderscheidt van de gewone moslims): ‘Ze haten Frankrijk, ondertussen wel genietend van het materieel comfort dat het hen biedt, en alles wat de Fransen gedurende eeuwen hebben opgebouwd. Maar door een bizarre redenering komen ze tot een merkwaardige conclusie: alles wat goed is in de wereld (wetenschap en andere zaken) komt van de moslims, alles wat slecht is komt van de westerlingen).’

Antisemitisme

En wat met de joden ? ‘Er heerst een sterk antisemitisme bij de in Frankrijk geboren jonge moslims. Ik heb dat goed gezien. Iedereen die uit de populaire buurten komt weet dat, ook al durven weinigen dat toegeven. Er bestaan heel wat vooroordelen bij een deel van deze jongeren, zowel in Frankrijk als in België.’

Hoe vinden we hier een oplossing ? Hassen Chalghoumi : ‘Ik wil hier toch de nadruk leggen op de verantwoordelijkheid van de communautaire media zoals Beur FM of France Maghreb die zonder enige nuance praten over het Israëlisch-Arabisch conflict, en met als enig doel meer luisteraars te bekomen).

Solidariteit met de Palestijnen ? ‘Ze gebruiken de Palestijnse zaak om hun antisemitisme te verbergen, net zoals ze het thema kolonialisme gebruiken om hun haat ten opzichte van Frankrijk en het Westen te maskeren.’

Oplossingen?

Welke oplossingen kunnen we voor dit probleem vinden ?

‘Sedert vele jaren organiseer ik reizen naar Israël en Palestina voor jongeren uit de wijken. In mei zullen jongeren uit gans Frankrijk daaraan deelnemen, alsook tien jongeren uit Molenbeek, de fameuze buurt in Brussel waar verschillende terroristen vandaan komen die betrokken waren bij de Bataclan in 2015.’

En om verder te gaan: ‘Lesgeven over de Shoah bevindt zich in het curriculum van de scholen. Maar dat zou ook onderwezen moeten worden in de islamitische privéscholen, en in de moskeeën.’

De problemen met sommige Franse moslims zouden te merken zijn tot in…Mekka: ‘Als ik als imam reizen organiseer naar Mekka voor de kleine of grote bedevaart, dan klagen de meeste Saoedi’s over het gedrag van de Franse bedevaarders. Zelfs in de landen van Noord-Afrika worden ze smalend “zmagris” genoemd. Te veel mensen onder hen storen de anderen in hun dagelijks leven. Dat heeft dan te maken met lawaaierige moto’s die buren en ouderlingen storen, hun wagens die ze om het even waar parkeren, soms nooduitgangen blokkerend, auto’s die ze voor 4.000 euro huren voor hun nouveaux riches-huwelijken. Welke zegeningen van God verwachten ze nu eigenlijk ? Ze dragen alleen maar bij tot de angst voor en aan de haat tegenover de Franse moslims.

‘Islamofobie’

Ook over huwelijken tussen moslims en niet-moslims heeft de imam wat te zeggen: ‘Geen enkel juridisch obstakel kant zich tegen een huwelijk tussen een islamitische vrouw en een christelijke of joodse man. Ik weet dat het niet de gewoonte is om dat te lezen of te horen, maar toch is het zo.’

De traditionele islam zegt dat een moslim man mag trouwen met een niet-moslima, maar omgekeerd kan niet. Een moslimvrouw kan dus niet huwen met een niet-moslim. De gekende term islamofobie kan ook op weinig begrip rekenen bij de Franse imam: ‘En zo propageert zich de “islamofobie”, een term die ik afwijs, en die gecultiveerd wordt door extreemlinkse stromingen die moslims willen opsluiten in hun religie, in plaats van ze volledig te integreren in de maatschappij’.

En dan volgen er nog passages over de bemoeienissen van Marokko, Algerije, Tunesië en Turkije met de moskeeën in Frankrijk, en een oproep om imams in Frankrijk zelf te vormen, om zo de buitenlandse bemoeienissen te beperken.

Dit en nog veel, veel meer valt te lezen in Libérons l’islam de l’islamisme. Niet voor gevoelige lezers.

Lieven Van Mele