Gaston Durnez doet het weer — Promotie van de week

Op 13 december stelden we met Doorbraak het laatste boek voor van Gaston Durnez. Hij had het net afgewerkt voor zijn plotse overlijden. De voorstelling werd een eerbetoon aan de grootmeester van het Nederlands, zoals Rik Torfs toen de oud-journalist van De Standaard noemde.

Postuum

Negen maanden later ligt een nieuw boek op tafel van de gevierde cursiefjesschrijver. Sporen in de sneeuw is een postume bundel stukjes, cursiefjes, portretten en herinneringen die Durnez schreef in tal van tijdschriften, niet het minst in Doorbraak, De Bond en Ons Erfdeel/De Lage Landen. Durnez schreef tegen de klippen over de dingen die hij om zich heen zag gebeuren. Hij deed dat driekwarteeuw lang in kranten, tijdschriften, boeken én online. Met een groot hart voor de Vlaamse zaak, met weemoed over zijn eigen krant, waarvan hij de schrapping van het AVV-VVK-logo bleef betreuren. Met bewondering voor collegas Marc Sleen en Hugo De Ridder. En de Fé natuurlijk, Felix Timmermans, aan wie hij een magistrale biografie wijdde.

Ook in Een danser in de sneeuw schrijft de betreurde Durnez over wat hij ziet, leest, en wat dat zoal oproept bij hem. Daarbij spatten humor, goesting en geestdrift, van alle paginas. In zijn recensie licht Jean-Pierre Rondas alvast een tipje van de sluier, opdat ook u goesting zou krijgen in Gastons geestigheden en geestdrift.

Promotie

Een danser in de sneeuw is het boek van de week van Doorbraak. Dat mag ook wel; ongeveer de helft van de opstellen in dit boek verschenen eerst hier. U krijgt Een danser in de sneeuw na bestelling gratis toegestuurd.

We bieden u ook een eenmalig pakket aan van de twee laatste boeken van Durnez: Een danser in de sneeuw én Hugo in de jungle. Dat laatste is een portret van zijn collega-pennenridder Hugo De Ridder, dat eveneens een eerbetoon is aan een vervlogen krant en journalistieke traditie.

Bestel hier Een danser in de sneeuw tegen €22,50 en gratis verzending

Bestel hier het tijdelijk pakket, geldig tot eind september:
Een danser in de sneeuw + Hugo in de jungle tegen €32,50 en gratis verzending

 

Alvast veel leesplezier!

Doorbraak redactie