Eric Van Rompuy: een begrip na veertig jaar dienst


Eric Van Rompuy heeft een indrukwekkend parcours gereden. Lang geleden was hij de woelige voorzitter van de CVP-jongeren, die niemand spaarde. In Knack werd hij ook omwille van zijn telegenieke leren jekker de ‘James Dean’ van de politiek genoemd. In ‘Rebel met een missie. Veertig jaar strijdbaar politicus’ kijkt Van Rompuy terug op de periode waar hij regeringen deed beven, steeds kritisch bleef ook over zijn eigen partij en de schrik werd van Franstalig België die in hem niet anders dan een radicale flamingant konden zien. Zijn strijdpunt was decennia lang de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, waarvan hij door zijn hardnekkigheid het symbool werd.

Toch is Eric Van Rompuy veel meer geweest dan een man die van niemand bang was en altijd voor zijn mening uitkwam. Hij verwierf als parlementair een reputatie van groot specialist van budgettaire zaken. Hij ergerde zich aan de financiële slordigheid van de staat  op dat vlak, wat hij de erfzonde van de Belgische politiek noemt.

Afzetten tegen confederalisme

Maar zijn uitgesproken standpunten en zijn streven naar meer Vlaamse autonomie beletten hem niet om zich vandaag af te zetten tegen het confederalisme. Hij denkt dat Yves Leterme en de CD&V een grote fout gemaakt hebben door in kartel te gaan met de N-VA, een partij die hij verwijt elke staatshervorming een onvoldoende te hebben gegeven, terwijl Vlaanderen er steeds zelfstandiger van werd. Het confederalisme is dan ook voor hem niet meer dan een simplistische slogan die geen oplossing biedt voor het België van 2021. Van Rompuy maakt zich eerder zorgen over extreme opvattingen  van veel Vlamingen. Zijn levensmotto blijft wat zijn broer Herman hem ooit als raad meegaf : ‘Ga in een boog om de middelmatigheid en het opportunisme heen’.
Te koop in de online boekhandel van Doorbraak

Luister ook naar onze andere boekencasts


Luckas Vander Taelen