Elke koning zijn eigen koningskwestie

België en zijn koningen. Van macht naar invloed. Wie dit boek aandachtig leest, kan zich verwonderen dat enkel en alleen het politiek gedrag van Leopold III tot een crisis heeft geleid. Eigenlijk had elke koning recht op zijn eigen koningskwestie, aldus onze recensent Luckas Vander Taelen elders op Doorbraak.
Het verzet tegen bijvoorbeeld Leopold II resulteerde merkwaardigerwijs nooit in een republikeins elan, merkt hij fijntjes op. België ten voeten uit.

Een koning aan banden

In 1830 kiest de Belgische grondwetgever voor een erfelijke monarchie, maar door de ministeriële verantwoordelijkheid legt hij de koninklijke macht aan banden. De uitvoerende macht berust bij de regering, die politieke verantwoording is verschuldigd aan het verkozen parlement. Op die manier ontstaat een spanningsveld tussen de monarchie, die erfelijk is, en de regering, die gemandateerd is door de kiezer. De inzet van die tweestrijd is de politieke besluitvorming. De koning is slechts symbolisch het hoofd van de uitvoerende macht. Zijn ministers regeren, zij voeren het politieke beleid, zo lees je op de achterflap.

 

‘Alle voorgangers, van Leopold I tot en met Boudewijn, komen niet bepaald gracieus uit deze royale revue. Gekend zijn de brute uitspraken van de eerste koning der Belgen, die tientallen keren de grondwet en de rol die daarin aan de koning werd toegekend, absurd vond. Hij was een uitgesproken ancien-regime vorst. Ook zijn opvolgers Leopold II, Albert en nog meer Leopold III, zagen zichzelf als het onbetwiste hoofd van het leger, zonder bekommernis voor de ministeriële dekking die de grondwet voorzag’, schrijft recensent Vander Taelen.

Van macht naar invloed

Hoe evolueerden de macht en invloed van de vorst, van Leopold I tot Filip? Als de macht van de koning via democratisering en particratie geleidelijk afneemt, vermindert dan ook zijn invloed? Hoe stonden de koningen tegenover de regering en het parlement? Hoe gebruikten of misbruikten zij hun macht of invloed? Welke houding namen zij aan ten opzichte van politieke partijen?
Deze en andere vragen beantwoordt Mark Van den Wijngaert in een chronologisch overzicht van 1831 tot heden. Daarin kan de lezer de boeiende evolutie volgen van Leopold I, die over reële macht beschikte, tot Filip, die alleen nog invloed uitoefent.
Weliswaar in een nieuwe en moderne vormgeving, maar het blijft een koekjesdoosromantiek, aldus Luckas Vander Taelen.

Een kritische kijk op het koningshuis

Aan de hand van zorgvuldig onderzochte feiten stelt Van den Wijngaert zijn lezer zelf in de mogelijkheid om zich een beeld te vormen van de plaats die de Belgische koningen geprobeerd hebben in te nemen in de geschiedenis. De wetenschappelijke afstandelijkheid van de auteur levert geen voorspelbaar boek op. Wie het goed leest, kan er een bijzondere kritische kijk op het Koningshuis uit distilleren, aldus onze recensent.

Deze boeiende geschiedenis van 190 jaar Belgische monarchie bieden wij u graag aan als Boek van de Week in onze online boekhandel – deze week met gratis verzending.

Bestel hier uw exemplaar!

 

Boekenteam