De man van Poupehan – Promotie

De man van Poupehan. We kennen hem, al was het maar door het ontiegelijke dorpje met die naam, dat als vanzelf op de lachspieren werkte. De vader van ‘de mythe Poupehan’, zoals Rik Van Cauwelaert die noemt, is een kei van de Wetstraat, Hugo De Ridder.
In een postuum gepubliceerd interview met Jef Houthuys liet De Ridder uitschijnen alsof een geheim kwartet van hoge pieten van de vakbond en opperchief Wilfried Martens regelmatig konkelfoesde in het chalet van Verplaetse. Een soort Geheim Bewind dat de eindbeslissingen nam over de Belgische frank en over het land. Dat werd meteen intrigerend en tegelijk voer voor speculaties alom.

Gouverneur

Rik Van Cauwelaert schreef er nu een boek over: De laatste gouverneur. De feiten, schrijft onze recensent Frans Crols in zijn bespreking elders op Doorbraak, de feiten zijn dat Fons Verplaetse als gedetacheerde van de Nationale Bank een grote invloed had bij premier en ACV-vertrouwensman Wilfried Martens. Verplaetse was de daadwerkelijke spilfiguur en architect van de devaluatie in februari 1982. Noch min, noch meer.

Minder bekend maar even sensationeel, was de verkoop van 75 procent van het nationale goud om onze staatsschuld te dempen. Hoe dat afliep, heeft echte James Bondallures. Van Cauwelaert beschrijft in zijn boek hoe Verplaetse onderhandelde met de Zuid-Afrikaanse bank om stiekem goud te verkopen. Stiekem want de BIB (Bank voor Internationale Betalingen) mocht daar geen weet van hebben. Zo slaagde België erin om vanaf oudejaarsavond 1989 als een van de eerste toe te treden tot de euro. Verplaetse kon toen met pensioen: missie volbracht!

Inlevend

Rik Van Cauwelaert schrijft inlevend over Verplaetse, oordeelt Frans Crols. Naast zijn opgang, tegen veel oppositie in de Nationale Bank in, is er veel aandacht voor de economie in de jaren voor en tijdens ‘Verplaetse’. Want je mag het haast een tijdvak noemen: het tijdperk-Verplaetse.

De laatste gouverneur vindt u in onze online boekhandel

Bestel hier uw exemplaar

Alvast veel leesplezier.

 

Doorbraak redactie