Culturen die botsen – Bart De Wever en Khalid Benhaddou

Twintig jaar geleden werd de wereld opgeschrikt door terroristische aanslagen. ‘Nine eleven’ werd een omslagpunt: de wereld voor en de wereld erna. Reeds vijf jaar eerder zette Samuel P. Huntington zijn visie uiteen over De botsing der beschavingen, waarin hij stelde dat in de 21e eeuw de conflicten zich vooral tussen culturen in plaats van tussen ideologieën zouden afspelen.
(Een heruitgave vindt u nog in onze online boekhandel)

Botsende breuklijnen
Zijn stelling was dat niet langer ideologie, links of rechts de drijvende krachten zijn achter mondiale conflicten. Het zullen veel meer de breuklijnen tussen beschavingen zijn die de nieuwe actoren worden. En de factoren zijn dan van vooral van culturele, etnische, religieuze aard. Mensen identificeren en onderscheiden zich volgens Huntington door hun culturele identiteit.
Bart De Wever en imam Khalid Benhaddou  – coördinator van het netwerk van islamexperten dat in scholen de radicalisering van moslimjongeren wil aanpakken – gaan erop door in een gesprek met Liesbeth Imbo, in hun recent verschenen boek: Botsen de beschavingen? Want na 20 jaar is het Westen nog steeds het noorden kwijt.

Toekomstperspectief?

Twintig jaar na 9/11 staat dit boek stil bij de polarisatie die sindsdien escaleerde.
Die polarisatie tussen christendom en islam is een aanleiding en opstap om ook in andere domeinen te onderzoeken hoe gepolariseerd het publieke debat daar gevoerd wordt. De Wever en Benhaddou sparen geen heilige huisjes. Thema’s als integratie, identiteit, vrije meningsuiting en de wokecultuur, fake news en social media, klimaat, globalisering en migratie komen aan bod. Stuk voor stuk domeinen waarin de breuklijnen heel zichtbaar zijn en waarin bij heel wat mensen fundamentele onrust en onbehagen leeft.

Is onze identiteit nog krachtig genoeg om tot een oplossing te komen? En wat houdt zo’n oplossing dan in? Is het een pakket regels en wetten? Hoort een samenleving niet zelf een probleemoplossend vermogen te hebben? Waar liggen de antwoorden richting unificatie tussen verschillende mensen en verschillende groepen? Is er überhaupt nog een narratief en een basisverhaal? Of neemt fatalisme het helemaal over?

“De manier waarop sommigen bijvoorbeeld het huidige klimaatdebat voeren, is het ultieme bewijs van een gebroken vooruitgangsgeloof. Wat de klimaattransitie vandaag het meest in de weg staat is de dogmatische ecologische beweging zélf. Men wil terug naar een idyllisch verleden dat nooit bestond en dat geen platform biedt waarop we de vooruitgang van de mensheid nog kunnen stoelen”, gaf De Wever als voorproefje mee op zijn sociale media.

Stof tot nadenken
We zetten Botsen de beschavingen? graag in de kijker als ons Boek van de Week – de verzendkosten nemen wij tot 21/09/21 graag op ons.
U vindt het boek samen met 88000 andere titels in onze online boekhandel boeken.doorbraak.be

Bestel hier uw exemplaar: het wordt u deze week gratis verzonden!

 

 

boekenteam